Ghid Privind Evaluarea Pentru Garantarea Imprumuturilor agreat de BNR si ANEVAR

Acest ghid privind evaluarea pentru garantarea împrumuturilor se refera la evaluarea garaniilor reale si a aparut din necesitatea de a ajuta la completarea cadrului reglementativ referitor la
activitatea de creditare în care, pâna în prezent, se faceau referiri indirecte la activitatea de evaluare a garaniilor.

Ghidul urmeaza a fi aplicat de catre instituiile de credit, evaluatori, auditori financiari si alti utilizatori ai serviciilor de evaluare în legatura cu activitatea de creditare, în diferitele faze ale
acesteia si reprezinta cadrul general pe baza caruia instituiile de credit îsi vor elabora propriile norme de evaluare a garaniilor.

În cuprinsul ghidului sunt tratate aspecte legate de: standardele de evaluare, relatia cu alte standarde profesionale si cu reglementarile BNR, procesul de evaluare, abordri ale evalurii,
raportul de evaluare precum si practicile nepermise (neetice) ale evaluatorilor.

Prezentul ghid prezinta cadrul activitii de evaluare: (1) în faza acordarii creditului; (2) pe parcursul derularii creditului; (3) în faza executarii silite.

Potrivit reglementrilor BNR:

• împrumutatorii sunt obligati sa elaboreze metodologii pentru determinarea valorii juste a garaniilor reale primite, având în vedere Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS). Potrivit acestora, Valoarea justa este suma la care poate fi tranzacionat un activ sau decontat o datorie, de bunvoie, între parti aflate în cunostinta de cauza, în cadrul unei tranzactii în care pretul este determinat obiectiv.

• instituiile de credit trebuie sa stabileasca cerinte corespunzatoare în ceea ce priveste valoarea si tipul garantiilor corporale, capacitatea de valorificare în timp util a garaniei si de stabilire în mod obiectiv a unui pret sau a unei valori de piata, frecventa cu care valoarea bunului poate fi revizuit, incluzând o expertiza sau o evaluare profesionala, si volatilitatea sau o aproximare a volatilitatii valorii garantiei reale.

• evaluarea periodica a garantiilor este obligatorie. Referirile la standardele de evaluare privesc standardele internationale de evaluare,obligatorii pentru membrii ANEVAR. Ghidul se adreseaza evaluatorilor externi sau interni ai instituiilor de credit care elaboreaza rapoartele de evaluare pentru cele trei faze. Practica evaluarii pentru garantarea împrumuturilor a evidentiat câteva aspecte care nu aveau o înelegere si clarificare unitara. Ghidul de fapt încearca sa clarifice aceste lucruri. Ghidul îsi propune totodata sa creasca gradul de transparenta al relaiei dintre evaluator si institutia de credit si sa delimiteze responsabilitile fiecareia dintre cele dou parti în activitatea comuna din cadrul procesului de creditare, respectiv activitatea de evaluare a activelor care se constituie ca garantii ale creditelor.

Principalele aspecte care au fost reglementate în cuprinsul ghidului se refera la:

• Comunicarea dintre evaluator si institutia de credit;

• Inspectia proprietatii;

• Derogari de la standardele de evaluare ;

• Diferentele existente între situatia faptica si situatia reiesita din documente;

• Tipul valorii estimate. Valoarea de piata versus Valoarea justa;

• Verificarea situatiei juridice a bunului evaluat;

• Informatiile si documentele necesare elaborarii raportului de evaluare;

• Evaluatori interni si evaluatori externi;

• Responsabilitatile în cazul evaluatorilor externi persoane juridice;

• Termenul de realizare a rapoartelor de evaluare;

• Adecvarea bunului evaluat pentru garantie bancar;

• Procesul de evaluare;

• Prezentarea pe scurt a abordarilor evaluarii;

• Opinia evaluatorului.Numarul de abordri aplicate;

• Forma raportului de evaluare;

• Necesarul minim de informaii cuprinse în raportul de evaluare;

• Semnarea si stampilarea raportului de evaluare;

• Verificarea rapoartelor de evaluare;

• Verificarea informaiilor utilizate de catre evaluator;

• Moneda în care se exprima opinia;

• Influenta TVA asupra valorii estimate;

• Evaluarea portofoliilor de garantii pe perioada derularii creditelor

Pentru intrarea in posesie a ghidului va rugam sa contactati ANEVAR-ul sau sa ne contactati telefonic.