Articole

Articole

A & V a castigat o licitatie – Procedura

Appraisal & Valuation a câştigat licitaţia privind evaluarea societăţii comerciale Drumuri-Poduri Maramureş SA în scopul privatizării organizate în vara anului 2010. Contractul de evaluare a fost solicitat de către uniculacţionar al societăţii SC Drumuri-Poduri Maramureş SA şi anume Consiliul Judeţean Maramureş având ca preşedinte pe domnul Mircea Man.

Raportul de evaluare a fost efectuat conform graficului prezentat în caietul de sarcini şi nu au existat obiecţii din partea comisiei de recepţie. Echipa noastră de evaluatori a inspectat cele 11 puncte de lucru din judeţul Maramureş.

PROCEDURA ACHIZITIILOR PUBLICE

Achiziţiile publice reprezintă suma tuturor proceselor de planificare, stabilire a priorităţilor, organizare, publicitate şi de proceduri, în vederea realizării de cumpărări de către organizaţiile care sunt finanţate total sau parţial de bugete publice (europene, naţionale centrale sau locale).

Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică prin aplicarea uneia dintre următoarele proceduri:

A. CUMPARARE DIRECTA

Autoritatea contractantă va avea dreptul să achiziţioneze direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei este egală sau mai mică decât echivalentul în lei fără TVA a 15.000 EURO pentru fiecare achiziţie de produse, servicii sau lucrări.

Se aplică pentru achiziţiile de produse, servicii şi lucrări ale căror valoare fără TVA cumulată pe parcursul unui an pentru un cod CPV (Common Procurement Vocabulary) nu depăşeşte echivalentul în lei a 15.000 EURO.

Cumpărarea directă se realizează pe baza unui document justificativ care se consideră a fi temeiul legal pentru plată.

B. CERERE DE OFERTA

Autoritatea contractantă va avea dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, cumulată pe parcursul unui an pentru un cod CPV, este egală sau mai mică decât echivalentul în lei al următoarelor praguri:

pentru contractul de furnizare – 100.000 EURO

pentru contractul de servicii – 100.000 EURO

pentru contractul de lucrări – 750.000 EURO

Cererea de ofertă se iniţiază prin publicarea, în SEAP, a unei invitaţii de participare.

C. LICITATIE PUBLICA DESCHISA (CU SAU FARA PRESELECTIE)

Licitaţia deschisă reprezintă procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta.

Se dispune după cum urmează:

a) dacă durata contractului este stabilită şi este mai mică sau egală cu 12 luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată prin însumarea tuturor ratelor plătibile pe întreaga durată a contractului respectiv;

b) dacă durata contractului este stabilită şi este mai mare de 12 luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată prin însumarea valorii totale a ratelor plătibile pe întreaga durată a contractului respectiv, la care se adaugă şi valoarea reziduală estimată a produselor la sfârşitul perioadei pentru care s-a încheiat contractul;

c) dacă contractul se încheie pe o durată nedeterminată sau dacă durata acestuia nu poate fi determinată la data estimării, atunci valoarea estimată trebuie calculată prin multiplicarea cu 48 a valorii ratei lunare plătibile.

D. LICITATIE PUBLICA RESTRANSA

Licitaţia publică restrânsă reprezintă procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a-şi depune candidatura, urmând ca numai candidaţii selectaţi să aibă dreptul de a depune oferta.

Licitaţia publică restrânsă se desfăşoară, de regulă, în două etape:

etapa de selectare a candidaţilor;

etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidaţi.

E. DIALOG COMPETITIV

Dialogul competitiv reprezintă procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura şi prin care autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidaţii admişi, în scopul identificării uneia sau mai multor soluţii apte să răspundă necesităţilor sale, urmând ca, pe baza soluţiei/soluţiilor identificate, candidaţii selectaţi să elaboreze oferta finală.

F. NEGOCIEREA (CU SAU FARA PUBLICARE PREALABILA A ANUNTULUI DE PARTICIPARE)

Negocierea reprezintă procedura prin care autoritatea contractantă derulează consultări cu candidaţii selectaţi şi negociază clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu unul sau mai mulţi dintre aceştia.

Negocierea poate fi:

1. negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;

2. negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

Caietul de sarcini trebuie sa cuprindă (art.35, OUG 34/2006):

(1) Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice.

(2) Specificaţiile tehnice reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, în aşa manieră încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante.

Articole

Real Viena 2011

 

Păstrând obiceiul din ultimii 4 ani, managementul Appraisal & Valuation a participat la Real Vienna 2011, expoziţie organizată în Centrul Expoziţional Messe Wien.

Real Vienna este o întâlnire anuală în cadrul căreia, dezvoltatorii, investitorii instituţionali, arhitecţii, prestatorii de servicii în domeniul imobiliar şi alte societăţi de profil pot găsi răspunsuri la întrebări privind contextul actual al pieţei dar şi informaţii despre tendinţele viitoare. Cele mai frecvente întrebări sunt: când se va ieşi din recesiunea financiară mondială, cum afectează recesiunea domeniul imobiliarelor, cât de afectată este regiunea Centrala si de Est a Europei?

Real Vienna este singura expoziţie cu focus pe Europa Centrală şi de Est, fiind specializată în domeniul imobiliar, cuprinzând, totodată, o vastă paletă de teme, de la centre de retail, birouri, la proprietăţi rezidenţiale, logistică şi proiecte în infrastructură. Întâlnirea nu neglijează nici aspectele de ordin juridic de ultimă oră: legi, taxe, tranzacţii, fiind prezente numeroase case de avocatură de nivel european şi mondial.

Participanţii sunt reprezentanţi ai multor ţări, în special cei din partea Central-Estică, cum ar fi Bulgaria, Grecia, Serbia, Republica Cehă, Polonia, România, Germania, Austria, întâlnirea însumând 142 de societăţi expozante din 19 ţări europene. Din partea României a participat activ, pentru cel de-al treilea an consecutiv, întreprinderea BSS (Building Support Services) de altfel, o societate de Property & Facility Management cu reprezentare în Sud-Estul Europei. Din domeniul bancar, au fost prezente societăţile Erste Group, Raiffeisen Bank şi UniCredit Bank.
Printre expozanti a mai participat şi Primăria Oradea, promovând parcul industrial Eurobusiness Oradea, unde compania Samsung a investit peste 25 de milioane de euro.

În 2010, Oradea a exportat 1 milion de televizoare 3D, iar anul acesta se preconizează o cifră dublă. În primele 2 luni ale anului 2011, s-au exportat televizoare in valoare de 100 de milioane de euro, încântându-l astfel pe preşedintele Samsung, Jay U Lee. În aceeaşi locaţie, în perimetrul a 12 hectare, activează şi alte societăţi comerciale, ocupând doar 40% din capacitatea totală a terenului.
Reuniunea face posibile şi intervenţiile personale, discursurile pe anumite teme alese de participanţi, iar motto-ul acesteia este, foarte sugestiv, „sunteţi expert – vorbiţi despre ţara dumneavoastră!”. Structura acestor discuţii „de pe podium” este următoarea:

1. Cities and regions;

2. Projects and special markets;

3. Investment and services.

Conceptul de “Property Talks” a fost creat în vederea realizării unui mai bun contact între societăţi, între piaţă şi aceste societăţi, între realitatea crizei şi aceste societăţi, mai mult sau mai puţin atinse de fenomenul mondial de depreciere a valorii imobilelor şi nu numai. Acest concept se împarte în 4 teme mari de discuţie, variate şi acoperind o vastă paletă de probleme actuale:

1. Infrastructure Investments in the Danube Region – aceasta a fost evidenţiată ca fiind cel mai important punct de discuţie de pe ordinea de zi;

2. Hotel & Tourism & Leisure;

3. Green & Blue Buildings;

4. Return to Eastern Europe.

Observându-se o evolutie în cererea de piaţă care, în Rusia, Polonia şi în Republica Ceha este una de excedent, liderii prezenţi la întâlnire au putut statua faptul că frânele impuse investiţiilor încep să fie înlăturate. Cel mai bun exemplu în acest sens ar fi clădirea Zebra Tower, cumpărată în Februarie 2011 cu 76 de milioane de euro de către Union Investment, motiv pentru care a devenit un simbol al încetării perioadei de criză, al revenirii pulsului pieţei imobiliare în Europa de Est. Zebra Tower este o clădire de 18 000 mp din Varşovia, o creaţie arhitecturală deosebit de inovatoare. Proprietarul acesteia a reuşit să se menţină pe linia de plutire pe perioada nefastă, suficient de mult timp încât să o poată înstrăina acum la un preţ fabulos.

O altă observaţie emisă în cadrul întâlnirii a fost aceea că, în timp ce România are un spaţiu rezidenţial de 24,5 mp/persoană, Austria dispune de 42 de mp/persoană. Experţii au pus în vedere faptul că multe familii tinere încă locuiesc cu părinţii, iar dacă se întreţin singure, acea familie are cel puţin 2 membri care lucrează în sectorul public sau în societăţi internaţionale.

Din cauza deprecierii cu până la 50-60% a valorii proprietăţilor imobiliare, investitorii au un apetit din ce în ce mai scăzut pentru România, ei observând faptul că Bucureştiul nu detine prime real estate cu randament apropiat de 10%. În prezent, marii proprietari de clădiri de birouri se aşteaptă la randamente sub 8%, astfel existând un decalaj notabil între cererea unui potenţial cumpărător şi oferta existentă.

Conferinţa Real Vienna se bazează pe dorinţa tuturor oamenilor de afaceri de a se ridica, a-şi reveni şi de a continua la fel de energic, înlăturând starea de recesiune care, de altfel, durează de prea mult timp în domeniul imobiliarelor.